Welkom op de site van Schermer Belang

22 Augustus, 2014Geplaatst door John Hagens

 

Hartelijk welkom op de website van Schermer Belang, dé lokale partij in de gemeente Schermer. Schermer Belang is in het najaar van 2005 ontstaan uit een fusie tussen de partijen Gemeentebelangen (GB), die sedert 1962 actief was in de gemeenteraad, en Schermer Groen Oprecht en Leefbaar (SGOL) dat sedert 2002 in de raad opereerde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 kwam de partij als grootste uit de bus. De nieuwe fusiepartij behaalde toen drie van de elf raadszetels. Foto schapen voor de Wittenburg Schermer Belang behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 met ruim 38,8 procent van de stemmen vier zetels in de gemeenteraad van Schermer. Helaas is recent in november 2013 door een verschil van inzicht met betrekking tot de wijze waarop het centrumplan voor Stompetoren moet worden aanbesteed fractielid Jan Paasman uit de fractie gestapt. Waardoor Schermer Belang nu nog drie van de elf raadszetels in de gemeente Schermer bezet. De fractie van Schermer Belang bestaat op dit moment uit: John Hagens (fractievoorzitter), Piet Tensen en Peter van der Vliet. De raadsleden van Schermer Belang zijn alle drie ook tevens lid van de opiniërende raadscommissie die sedert januari 2009 in de gemeente Schermer is ingevoerd. Fractielid Peter van der Vliet is tevens voorzitter van de raadscommissie ruimte. De taken binnen de fractie zijn niet heel vastomlijnd afgekaderd als het gaat om de diverse aan de orde zijnde agendapunten tijdens zo'n opiniërende commissie vergadering. Peter van der Vliet is werkzaam bij het Hoogheemraadschap en zal zijn kennis op dat gebied indien gevraagd naar buiten brengen. Piet Tensen heeft al eerder namens gemeentebelangen in de raad gezeten en heeft met name kennis over en van de agrarische sector en kan bogen op zijn ervaring als raadslid als het gaat om de overige vraagstukken. Uiteraard hebben alle drie de leden van de fractie het recht het woord te voeren in de raad, maar indien er een duidelijk statement van de partij wordt verwacht in een bepaalde zaak, dan zal over het algemeen fractievoorzitter John Hagens daarover het woord voeren. Ook in de raad is er over het algemeen sprake van een gedeeld woordvoerderschap als het gaat om de raadsagenda. Het is daarbij echter wel zo dat per agendapunt slechts een woordvoerder per fractie zijn zegje kan en mag doen. Uiteraard kunt u ook reageren op een en ander! Graag zelfs! Want als echte bewonerspartij moeten we het vooral ook hebben van uw reacties, opmerkingen en inbreng!

Waar staan wij als partij voor?

11 Maart, 2014Geplaatst door administrator

 

Waar staan wij voor? Wij willen een partij zijn voor alle inwoners van Schermer. Wij staan voor een gemeente waar mensen willen wonen, werken en recreëren, een gemeente waar mensen zich prettig Logo Schermer Belang en veilig voelen. Wij streven naar behoud van ons unieke landschap en onze prachtige dorpen, niet als een museum, maar juist in harmonie met wonen werken en welzijn. Wij staan voor een open en transparant bestuur dat bereid is te praten en te luisteren naar u, als het gaat over uw dorp, uw landschap, uw bedrijf of over het gemeentebestuur. Wij staan bovendien voor het behoud van basisvoorzieningen in onze gemeente, gekoppeld aan een redelijk en draagbaar kostenniveau.
Een foto van vrijwel alle kandidaten uit 2010 Het bovenstaande vormt zo even in het kort datgene waar wij graag pal voor willen staan. Het zijn in feite de uitgangspunten voor ons optreden in het lokale bestuur. Natuurlijk hebben wij over veel meer zaken een opvatting en een mening. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u meer daarover lezen in ons verkiezingsprogramma. U kunt dat lezen door op de hieronder staande link te klikken...

Fusie Schermer Belang & Leefbaar Alkmaar

19 November, 2013Geplaatst door administrator

 

De kogel is door de kerk. De leden van de politieke verenigingen Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang zijn akkoord gegaan met het samengaan van deze twee lokale partijen. Dit naar aanleiding van de gemeentefusie tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp per 1 januari 2015. Foto van Het Genot van Grootschermer De laatste hobbel werd genomen in café Het Genot van Grootschermer in Grootschermer, waar de leden van Schermer Belang zich uitspraken over het fusie-voornemen. Na de stemming werd een delegatie van Leefbaar Alkmaar uitgenodigd om dit heugelijke feit mee te vieren. Reden voor fractievoorzitter Maya Bolte om samen met onze eigen Schermer Belang-fractievoorzitter John Hagens het glas te heffen op de samenwerking. Op twee afzonderlijke ledenbijeenkomsten mochten de leden hun mening geven over het voorstel van de twee partijbesturen om samen te gaan. Op beide bijeenkomsten was veel enthousiasme, hetgeen resulteerde in een positief antwoord. Maya Bolte en John Hagens heffen het glas op de samenwerking Onder de statutaire naam Leefbaar Alkmaar zal de partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014. De onderkop op de website, in publicaties e.d. wordt: de betrouwbare partij voor stad en platteland. De statuten, reglementen en uitgangspunten van Leefbaar Alkmaar blijven onverkort van kracht. Vanuit Schermer Belang kunnen fractievoorzitter John Hagens en raadslid Piet Tensen tot 1 januari 2015 de fractievergaderingen van Leefbaar Alkmaar bijwonen. Bestuursvoorzitter Peter Breedt van Schermer Belang is vanaf nu voortaan welkom bij de bestuursvergaderingen van Leefbaar Alkmaar.

Verkiezingen 19 november 2014!

20 November, 2013Geplaatst door administrator

 

De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen hebben in 2014 natuurlijk voor het grootste deel van Nederland plaatsgevonden op woensdag op 19 maart 2014. Echter niet in onze gemeente Schermer, want door de vrijwillige herindeling (fusie) met de buurgemeenten Graft-De Rijp en Alkmaar kunnen onze inwoners van 18 jaar en ouder pas op 19 november 2014 de gang naar de stembus maken. De verkiezingen in november 2014 zijn dan ook voor een compleet nieuwe raad in de nieuwe grote fusiegemeente Alkmaar.Stem Lokaal Stem Leefbaar Alkmaar Waarbij wij u vooral oproepen om te stemmen op onze kandidaten die dan natuurlijk op de lijst van Leefbaar Alkmaar staan, zoals John en Didi Hagens, Piet Tensen, Gerard Berkhout, Peter Wagner en Gré en Peter Breedt. Er zijn dan 39 raadszetels beschikbaar in die nieuwe raad. Het stemmen zal daarbij naar verwachting overigens, net als in het hele land in maart 2014, ouderwets met het rode potlood plaatsvinden. In Schermer is dat trouwens nooit anders geweest...In de gemeente Schermer zijn we namelijk zo verstandig geweest om nooit electronische stemmachines (stemcomputers) aan te schaffen...
De gemeenteraadsverkiezingen vinden overigens altijd op een woensdag plaats. Met het oog op de komende verkiezingen heeft het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) een voorlichtingsfilmpje over 'de gemeente' laten maken. Het filmpje toont in nog geen vijf minuten welke taken de gemeente heeft, hoe zij wordt bestuurd en hoe de gang van zaken is rondom en na de verkiezingen. Denkt u er wel aan dat u over een redelijk vlotte internetverbinding moet beschikken om het filmje goed (dus zonder allerlei haperingen) af te kunnen spelen...

Verder hieronder een link naar een document over Wat een gemeenteraad is en doet en een link naar een programmaatje waarmee u zelf kunt kijken of er eventueel een raadslid in u schuilt...

Lid worden van Schermer Belang?

06 December, 2013Geplaatst door administrator

 

Voor het luttele bedrag van slechts 15 euro per jaar, dat is dus maar 1,25 euro per maand, kunt u lid worden van uw eigen lokale partij! De enige lokale partij in de gemeente Schermer, die gaat voor lokale belangen, uw belangen! Een partij ook die op geen enkele wijze steun of subsidie ontvangt van het Rijk, de provincie of de gemeente. Alle middelen die wij hebben en inzetten om campagne te voeren, zijn door onze eigen leden ingebracht. Wilt u ook dat het lokale geluid beter en met meer klem naar voren wordt gebracht, steun ons dan door lid te worden! U kunt dat doen door uw jaarlijkse bijdrage van €15,- te storten op rekeningnummer 35.79.51.719 ten name van Peter Breedt inzake Schermer Belang.
Leden kunnen ook zitting nemen in onze klankbordgroep, de zogeheten kerngroep, daarmee kunt u ook actief meepraten over de politieke lijn en keuzes die we als partij in uw ogen zouden moeten maken...Kortom er is alle reden om lid te worden van Schermer Belang. Indien u er wel wat voor voelt om lid te worden van Schermer Belang, dan kunt u middels de onderstaande link een mailformulier versturen. Wij zorgen dan dat er zo spoedig mogelijk iemand contact met u opneemt.

  • Ons mailformulier
  •